ראיון ברדיו עם חנוך דאום

ראיון ברדיו קול נתניה 

אורה ברופמן בבלוג ריקודיבור

מעין ליבמן שרון