top of page

מבעד לחלון (2015)

מוזיאון ארצות המקרא

יצירה המשלבת מחול, אמנות פלסטית-חזותית ופרפורמנס.

היצירה שואבת השראתה באופן כללי מגלות בבל ובאופן ספציפי מכתב היתדות הקדום – הכתב האכדי.

סימני כתב היתדות היו מוטבעים על טיט בעזרת יתד. את הכתב היו מטביעים ולא חורתים על מנת שהתוצאה תהיה אסתטית ומובנת. כתב היתדות מאוד זוויתי וצורני, ומכיוון שהיו שורפים את הטיט בחום גבוה הוא התקשה והפך לחרס וכך נשמר אלפי שנים. רק לאחרונה נמצאו לוחות "אל-יהודו" הנמצאים במוזיאון ארצות המקרא שהם מקור ההשראה ליצירה.

העבודה לוקחת השראתה מהפעולה של ההטבעה, הזוויות, וההתכתבות עם השפה הכתובה. בנוסף, העבודה התנועתית והדימויים הפלסטיים מושפעים מהמסע הרגלי מירושלים לבבל.

כוריאוגרפיה: מעין ליבמן-שרון

עבודה פלסטית חזותית ופרפורמנס: שיראל ספרא

רקדנית ושותפה ליצירה: לירון פלס

מוזיקה: Luc Ferrari - Danses Organiques (Pt. 4)

עריכה מוזיקאלית: עמית בן עטר

bottom of page