top of page
maayan liebman sharon

בין 2 קירות

להיות בין שני קירות מחד - תוך שמירה על כללים וחוקים, תוך התאמה שלנו לנורמות החברתיות,

אל מול רצון לשנות את העולם שנולדנו לתוכו.י

 

כוריאוגרפיה: מעין ליבמן-שרון

רקדנית ושותפה ליצירה: סתיו בר-נחום

ניהול חזרות: אביב איבגי

 The Album Leaf :מוזיקה

הלחנה ועריכה מוזיקלית: עמית בן עטר

  צילום: שניר קציר

צילם: מתן פינקס
בין שני קירות צילום שניר קציר
bottom of page