top of page

ניסוי כלים (2023)

שני סולואים, מוזיקה אחת, מופע אחד

היצירה 'שמיים ריקים'

העניין שלי בציפורים החל ב-2019 לאחר קריאת מאמר על היכחדות ציפורי השיר בארץ.

התחלתי לעקוב אחר השינויים לאורך עונות השנה, למדתי לזהות אותן על פי שירתן, להבדיל בין זכר ונקבה ורצה אל מגדיר הציפורים עם הופעת כל ציפור חדשה. 'הציפורים משקפות את הסביבה, הן בבואה של מצבנו הסביבתי' [עמיר בלבן].

הציפורים מעלות בי סקרנות גדולה מתוך העניין בתנועה ובחלל: המכניקה של

התעופה, חיסכון באנרגיה, נחיתה והמראה, דאייה, עופות משוללי כושר מעוף, ציפורי מים ועוד. בוערת בי התשוקה להעביר את המסר ולספר על מה שהיה כאן כדי שלא יעלם.

 

כוריאוגרפיה: מעין ליבמן-שרון

רקדנית יוצרת: נטלי אפריאט

מוזיקה מקורית: בועז בנטור

היצירה 'אפקט הפרפר'

בתקופה האחרונה התבוננתי בתופעות טבע מרחוק ומקרוב,  והחוויה שלי היא שהטבע מסביבנו משתנה במהירות. מכיוון שמשבר האקלים הוא נושא שמעסיק אותי בימים אלו, בחרתי לעסוק ביצירה זו בתופעות פיזיקאליות בטבע, אסונות טבע והביטוי הפיזי שלהן בגוף הנע. אני חוקרת אסונות טבע כגון מפולות שלגים, רעידות אדמה, התפרצות של הר געש מתחת למים, פגיעת ברק ועוד. האנושות עוברת שינויים בעקבות משבר האקלים והמצב הפיזי והרגשי שלנו משתנה. אני מעוניינת להתייחס לגוף הנע במונחים חדשים לי, לנסות להסתכל עליהם בצורה שונה ממה שראיתי עד כה, לעבוד עם הדמיון בצורה מעמיקה יותר ולחקור דימויים מעולם הטבע – דימויים שנראים לנו בראייה ראשונה בצורה מסוימת, אך כאשר מאטים או מאיצים אותם מגלים שבעצם הכוחות הללו פועלים בכיוון ההפוך. מעניין אותי לבחון את האקראיות בתנועה ואת השפעתה על הגוף הנע, את תנועת העצמים והתנהגות החומר בטבע, השפעת חוקי טבע על הגוף הנע. לחקור תופעות טבע בתוך הגוף הרוקד ותופעות טבע בתור מצב רגשי.

היצירה נוצרה בתוכנית הרזידנסי של פסטיבל JISDF הפסטיבל הבינלאומי למחול סולו בירושלים, בית הנסן, ספטמבר 2022.

 

כוריאוגרפיה: מעין ליבמן-שרון

רקדן יוצר: איתמר גלינה

מוזיקה מקורית: בועז בנטור

IMG-8240
IMG-8268
IMG-8229
Photographer Zeynep ülger

צילום: מעין ליבמן שרון ודור פזואלו

bottom of page