top of page

תעירו ותעוררו (2017)

עבודת מחול ואמנות פלסטית בשיתוף עם מיה רשף ואמניות 'סטודיו משלך' יעל בוכבינדר-שמעוני ולאה לאוקשטיין

היצירה נולדה משיח ודיון סביב מוצגי קערות ההשבעה וחותמות הגליל המוצגים במוזיאון ארצות המקרא, העוסקים בזהות ובהגנה. החשיפה אליהם פתחה לנו פתח לחקירה מעמיקה, מחשבות ותהיות על הזהות ועל מקומה של האישה בימינו, לאור השינויים הדרמטיים שחלו על הציר ההיסטורי בעולמן של נשים. 

כוריאוגרפיה: מעין ליבמן-שרון 

יוצרת שותפה ליצירת המקור: מיה רשף 

אמנית פלסטית: יעל  בוכבינדר-שמעוני 

סאונד ווידאו: לאה לאוקשטיין

רקדנית יוצרת: נטלי אפריאט

משך היצירה: 15 דקות

 

היצירה נוצרה במסגרת פרויקט 'אמץ אמן' של מוזיאון ארצות המקרא בשיתוף עם 'יעל' – בית ליוצרי מחול עצמאיים בירושלים והמחלקה למחול בעיריית ירושלים.

תעירו 2
תעירו ותעורררו
תעירו 4
תעירו 1
תעירו 3
IMG_7828
bottom of page